R65 flitsers blauw

Blauwe flitser, R65, ECE R10 voor uw voertuig

Signaleringsverlichting zoals de R65 ECE R10 blauwe flitser 12v en 24v, is in veel afmetingen leverbaar. Van ultra dunne of compacte slimline flitsers tot professionele grille flitser met beugel set.

De blauwe (R65) flitser mag niet door particulieren gebruikt worden. Het gebruik is zeer streng gereguleerd en ongeoorloofd gebruikt wordt zwaar bestraft.

Volgens de regeling optische en geluidssignalen 2009 mogen hulpverleningsdiensten de blauwe kleur onder bepaalde omstandigheden gebruiken zoals art. 1 hierin uiteenzet:

 1. Als hulpverleningsdiensten worden aangewezen die diensten die, voor zover de aan hen opgedragen taak hierin voorziet, voor het vervullen van een dringende taak worden ingezet.
 2. De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de volgende:
  • de door de directie van het Rode Kruis aangewezen onderdelen van Noodhulp Nationaal;
  • de Stichting Sanquin voor een spoedtransport van bloed of bloedproducten;
  • Prorail voor de inzet van hulpverleningsvoertuigen ten behoeve van ongevallen op het spoor;
  • de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Defensie, van Justitie, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen, onder zijn verantwoordelijkheid vallende diensten ten behoeve van crisisbeheersing of rampenbestrijding;
  • de Stafafdeling Beveiliging, Bewaking & Vervoer van de Arrondissementale Stafdienst Amsterdam;
  • de Milieudienst Zuid-Holland Zuid;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond;
  • de divisie Rotterdam Port Authority van Havenbedrijf Rotterdam N.V. ten behoeve van het gebruik van uitrukwagens;
  • de door de minister van Justitie aangewezen functionarissen van de Landelijke Vervoersdienst Justitie of de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening van de Dienst Justitiële Inrichtingen;
  • het door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen orgaancentrum, bedoeld in artikel 24 van de Wet op de orgaandonatie, ten behoeve van het spoedeisende vervoer van transplantatieorganen en het spoedeisende vervoer van transplantatieteams;
  • de door de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen aangewezen reddingsbrigades;
  • het wapen der Koninklijke Marechaussee, alsmede andere door de Minister van Defensie aangewezen bijstandseenheden;
  • de militair geneeskundige dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Militaire Ambtenarenwet 1931.

Regeling optische en geluidssignalen 2009 zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025357/2010-03-31

Artikel 5 stelt punt 1 geeft aan voor blauwe flitser verlichting:

de signalen zijn als volgt uitgevoerd:

 • blauw zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set blauwe signaalverlichting; de set voldoet aan klasse 2 van ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd. Het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 m vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m boven het wegdek; ter ondersteuning van de set mag aan de voorzijde van het voertuig symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig op een hoogte tussen 0,4 m en 1,2 m boven het wegdek een set secundaire blauwe signaalverlichting zijn aangebracht; ook deze set is gecertificeerd overeenkomstig ECE reglement 65; de secundaire set is alleen in werking wanneer de primaire signaalverlichting is ingeschakeld; de secundaire set signaalverlichting straalt naar voren, evenwijdig aan de lengteas van het voertuig; de secundaire set mag separaat uitschakelbaar zijn; een voertuig in gebruik bij politie, brandweer of diensten voor spoedeisende medische hulpverlening is slechts van deze signaalverlichting voorzien als het door middel van de in de artikelen 5.2.51a5.3.51a5.4.51a5.4.52a of 5.5.51a van de Regeling voertuigen bedoelde, door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde retroreflecterende striping, letters, cijfers of tekens als zodanig herkenbaar is voor de overige weggebruikers. Een voertuig van de in artikel 1 aangewezen diensten dat gebruikt wordt voor het vervullen van een dringende taak, is van de blauwe signaalverlichting voorzien als het aan weerszijden door middel van een embleem of naam van de dienst herkenbaar is voor de overige weggebruikers. Een embleem of naam van de dienst heeft een oppervlak van ten minste 314 cm2.

Geschikt voor 12v en 24v?

Tralert® levert kwaliteitsflitsers die geschikt zijn voor zowel 12v als 24v voertuigen. U hoeft dus niet voor ieder voertuig in uw wagenpark een verschillende flitser te kopen.

Waarom kiezen voor ECE R10 flitsers?

ECE R10 geeft aan dat de Elektro Magnetische Compatibiliteit, kortweg EMC, goed gekeurd is.  Dit betekend dat de storingsemissie van een goedgekeurd product gering is en het product daarmee storingsvrij met andere elektrische apparaten samen kan werken. Daarnaast is een goed gekeurd product voldoende storingsbestendig tegen van buitenaf werkende elektromagnetische storing die veroorzaakt door andere elektrische apparaten.

Moderne voertuigen bevatten enorm veel gevoelige elektronica. Het monteren van ongekeurde flitsers kan dus een gevaarlijk onveilige invloed hebben op deze elektronica en daarmee de werking van het voertuig. Loop geen risico en kies voor ECE R10.

Waarom kiezen voor R65 blauwe flitser?

Niet zomaar iedere flitser mag op een (wiel) voertuig gezet worden. Het moet voldoen aan het R65 regelement en een overeenkomstig EU keurmerk dragen.

In de richtlijn  E/ECE/324/Rev.1/Add. 64/Rev.1

e/ece/trans/505 REV.1 ADD. 64/REV.1 regulation No. 65 staat vastgelegd waaraan signaleringsverlichting moet voldoen op gebieden als lichtintensiteit, zichtbaarheid,  conformiteit t.a.v het productieproces van deze verlichting en keurmerken etc.

Voor de Nederlandse openbare weg is van toepassing de Regeling optische- en geluidssignalen. Bron:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0025357/2021-01-05 Het artikel 5 punt 2 stelt   geel zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set gele signaalverlichting; de set voldoet aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd; het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 m vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m boven het wegdek.

Een ongekeurde flitser kan dus verblinden of juist onvoldoende licht uitstralen waarmee de veiligheid van overige weggebruikers in gevaar kan worden gebracht met alle (juridische) gevolgen van dien. Kies dus altijd voor R65 gekeurde flitsers.

Verklaring R65 amber/ Blauwe flitser klasse, keurmerk, coderingen.

Op de kwaliteitsflitsers van Tralert® staan de officiële keurmerken. Naast de keurmerken zijn er 2 verschillende klasse.

Amber/ Blauwe flitser R65 Klasse 1 – Signaleringsverlichting goedgekeurd volgens de ECE R65 richtlijn.  Deze verlichting heeft één intensiteitsniveau.

Amber/ Blauwe flitser R65 Klasse 2 –Als aanvulling heeft Klasse 2 verlichting, twee intensiteitsniveaus. Hiermee bedoelt men een zogenaamde dag/nacht-stand

Codering op de goedgekeurde R65 Flitser

X – deze letter geeft aan dat het om directionele lichtuitstraling gaat. Dit is meestal het geval bij flitsers.

T – Deze letter geeft aan dat het om lichtuitstraling rondom (dus 360 graden ) gaat. Meestal het geval bij zwaailampen.

A1 – geeft aan dat het om Amber kleurig licht gaat, klasse 1.

A2 – geeft aan dat het om Amber kleurig licht gaat, klasse 2.

B1 - geeft aan dat het om Blauw kleurig licht gaat , klasse 1.

B2 - geeft aan dat het om Blauw kleurig licht gaat, klasse 2.

CE- CE markering

E1- Lettercombinatie e1 met omlijsting van zwarte randen met daarachter het keuringsnummer. Dit geeft de emc ontstoring aan, met overeenkomstig keuringsnummer.

Veel gestelde vragen

Zit er een gebruiksaanwijzing bij de blauwe flitser?

Ja zoals dat hoort zit deze er bij. Mocht tijdens montage deze beschadigd of zoek raken dan kun je deze bij ons opvragen.

Zijn de flitsers te synchroniseren?

Ja, in de gebruiksaanwijzing staat precies hoe dit gedaan moet worden. Indien het niet lukt dan kunt u onze technische dienst bellen voor assistentie of advies.

Hoe herken ik een kwaliteitsflitser?

Kwaliteitsflitsers beschikken in de basis over de officiële goedkeuringen R65, ECE R10 en IP68 waterdichtheid.

Hoe kan ik zien of een flitser R65 gekeurd is?

Ja, dit staat op het product en wordt aangegeven met de code XA of TA

Waarom is EMC ontstoring belangrijk?

Het zorgt ervoor dat het voertuig waarop de verlichting gemonteerd is veilig kan deelnemen aan het verkeer.

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »